Technische omschrijving De Lynden

GROND EN GRAAFWERK

Ten behoeve van fundatie en vloer worden gronden graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Betonwerk: in het werk te storten beton

De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

 • 4 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
 • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
 • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
 • Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

STAALCONSTRUCTIE

De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in diverse units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer en voor de optionele verdiepingsvloeren in de overige units.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 3851 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

TUSSENWANDEN

De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm dikke gasbetonpanelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

GEVELBEKLEDING

Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen.

De beeldbepalende kopunits 1, 17, 18 en 34 krijgen een gemetselde voor- en zijgevel in de kleur terracotta. De tussenliggende units 7, 8, 27 en 28 krijgen een gemetselde gevel op de verdieping in de kleur terracotta, terwijl de onderbouw bestaat uit golfplaten in de kleur antraciet grijs. De gevelbekleding van de overige units bestaat in de bovenbouw uit een verticaal geprofleerde golfplaat in de kleur wit, terwijl in de onderbouw de aansluitingen tussen de units in antraciet grijs wordt uitgevoerd.

De vliesgevels in de beeldbepalende kopunits 1, 17, 18 en 34 uit te voeren in aluminium in kleur zilvergrijs.

VERDIEPINGSVLOER

De units 1 tot en met 3, 7 en 8, 15 tot en met 20, 27 en 28 en de units 32 tot en met 34 worden voorzien van een onafgewerkte betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer (zie prijslijst).

Toegang tot de verdieping door middel van een trap. De overige units kunnen worden voorzien van een verdiepingsvloer, met trap (zie prijslijst).

DAKBEDEKKING

Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal (VB 460 A60) meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodifceerd gebitumineerd polyestermateriaal (VB 470 A14) bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: kimfxatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. Dakbedekking heeft een garantie van 10 jaar.

In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie.

Niet onder de garantie vallen:

 • Gebreken ten gevolge van normale slijtage, verwaarloosd onderhoud of onjuist gebruik;
 • Gebreken ten gevolge van overstroming of wind met windkracht meer dan 20 m/s.

OVERHEADDEUR

De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Deze overheaddeuren hebben een hoogte van 3,8 meter, zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zilvergrijs.

KOZIJNEN

De gevels van de kopunits bestaan uit en aluminium vliesgevel in de kleur zilvergrijs, terwijl in de zijgevel van deze units, net als in de buitengevels van de overige units, hardhouten raam- en deurkozijnen worden geplaatst volgens tekening in de kleur antractiet grijs. De toegangsdeuren van Okume multiplex, bij alle bedrijfsunits in de kleur oranje, worden voorzien van een brievenbus en zijn afsluitbaar door middel van een driepunt sluiting. Deze deuren worden voorzien van degelijk hang- en sluitwerk. De raamkozijnen worden bezet met dubbele beglazing. Het paneel boven de loopdeur uitvoeren in glas. Boven de overheaddeur komt een multiplex reclamepaneel.

INTERIEUR

Meterkast conform NEN 2768. De bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

TRAPPEN

De in diverse units standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open houten trap.

SCHILDERWERK

Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RAL-kleuren volgens aanwijzing architect.

NUTSVOORZIENINGEN

Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief meterkastinrichting:

 • Elektra tot 3 x 25 A.(afgedopt);
 • Gas aansluiting G4 (afgedopt);
 • Waterleiding.

Met ingang van 1 januari 2013 heeft KPN de manier waarop nieuw gerealiseerde panden op het vaste net worden aangesloten gewijzigd. In plaats van alle nieuwe panden standaard te voorzien van een aansluiting op het netwerk van KPN, worden de aansluitingen voortaan alleen nog maar na aanvraag van een telecommunicatiedienst (televisie, internet en/of vaste telefoon) door de eigenaar/gebruiker aangelegd.

Dit betekent het volgende voor de bedrijfsunits in dit project:

 • Dat de voorzieningen buiten het pand (‘in de straat’) voor de aansluiting worden gemaakt;
 • Dat de aansluiting in het pand pas wordt gemaakt als er een telecommunicatiedienst is besteld door de eigenaar/gebruiker van het pand.

BUITENTERREIN, BESTRATING EN DERGELIKE

Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte).

De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht.

MEER- EN MINDERWERK

Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden. Van toepassing zinde bepalingen Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

 • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
 • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
 • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
 • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
 • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
 • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
 • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer

 • Gevel

  Aluminium vliesgevel bij de units 1, 2, 33 en 34

 • Isolatie

  Goede vloer-, gevel- en dakisolatie

 • Locatie

  Eigen parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid

 • Flexibel

  Zeer flexibel in te delen met de mogelijkheid tot inbouw van onder andere een verdiepingsvloer (industriefunctie), keuken en/ of tweede toilet

 • Afwerking
 • Overheaddeur

  Overheaddeuren met een hoogte van 3,8 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar)

 • Toiletruimte

  Standaard voorzien van toiletruimte met toilet en fonteintje

 • Nutsvoorzieningen

  Gas, elektriciteit en water afgedopt aangebracht in de meterkast

 • Oplevering

  Standaard casco oplevering, afbouw op maat is bespreekbaar

Brochure
Downloaden

Bekijk
Alle prijzen