Bedrijfsunits “De Lynden” te Lijnden

Gebouw “De Lynden” wordt gerealiseerd aan de Tokyostraat hoek Singaporestraat in Lijnden (gemeente Haarlemmermeer), op bedrijventerrein “Airport Business Park Lijnden”.

Het gebouw omvat 34 bedrijfsunits, in oppervlakte variërend van 61 m² tot 122 m² begane grond vloeroppervlak. Iedere bedrijfsunit beschikt naast een hoge overheaddeur (3,8 meter) tevens over een aparte toegangsdeur. De gebouwhoogte bedraagt circa 9 meter ter hoogte van de gemetselde gevels en 8,5 meter bij de overige units. De units 1 tot en met 3, 7 en 8, 15 tot en met 20, 27 en 28 en de units 32 tot en met 34 zijn standaard voorzien van een kanaalplaten (betonnen verdiepingsvloer). De overige units kunnen tegen meerprijs worden voorzien van een verdiepingsvloer (zie prijslijst)

ONTWIKKELING

De ontwikkeling van gebouw “De Lynden” is in handen van Twins XXXIV B.V. uit ‘s-Gravenzande. Twins heeft inmiddels met succes diverse bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd in onder andere Amsterdam, Barendrecht, Den Haag, Hoofddorp, Rhoon, Utrecht en Zoetermeer.

VERKOOPBEGELEIDING

De verkoopbegeleiding is in handen van de eigen verkooporganisatie, Twins Investments B.V. uit ’s-Gravenzande. Voor al uw verkoopvragen kunt u hier terecht.

APPARTEMENTSRECHTEN

De grond en de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik daarvan. Elke unit is separaat met een hypotheek te belasten en/of te verkopen/verhuren.

Dit houdt onder meer in dat elke koper afzonderlijk wordt aangeslagen voor onroerend zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit).

Naast de grond onder de bebouwing wordt elke koper tevens mede-eigenaar van het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren opgericht.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht waarvoor thans een beheerder is aangesteld.

 

De belangrikste taken en bevoegdheden van deze vereniging zin:

 • Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein;
 • Het opstellen van een huishoudelijk reglement met daarin regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten;
 • Het beheer van de middelen die door de eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn gesteld. Bij de eigendomsoverdracht van het appartementsrecht is koper reeds een eerste bijdrage, ter grootte van de jaarbijdrage (conform aanvangsbegroting) van het betreffende appartementsrecht, aan de vereniging verschuldigd. De daaropvolgende periodieke bijdragen zullen door de eigenaren (leden van de vereniging) worden vastgesteld. Deze bijdragen zijn bedoeld om onder andere de navolgende zaken collectief te regelen/betalen:
 1. De opstalverzekering;
 2. De aansprakelijkheidsverzekering;
 3. Reservering voor groot onderhoud, waaronder met name begrepen het dak en buitenschilderwerk (in een uniform kleurenschema);
 4. Lidmaatschap park management vereniging.
 • Daarnaast kunnen onder andere de navolgende zaken, na goedkeuring door de vergadering, collectief worden geregeld:
 1. Gevelreiniging;
 2. Onderhoud van evt. gemeenschappelijke groenvoorziening;
 3. Gladheidbestrijding op het buitenterrein;
 4. Gemeenschappelijke glasbewassing;
 5. Etc.

FINANCIERING

Bij het sluiten van de koop wordt door de projectnotaris een koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld en vervolgens door partijen getekend. In deze overeenkomst kan op verzoek van de koper een ontbindende voorwaarde fnanciering worden opgenomen.

Binnen 21 dagen na ondertekening van de overeenkomst dient koper een waarborgsom te storten groot 10% van de koopsom. In plaats van deze waarborgsom kan de koper een bankgarantie stellen.

BETALINGEN

De kopers betalen in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst.

AANVANG EN OPLEVERING

Zodra zowel de bouwvergunning is verleend en 60% van de units is verkocht, of zoveel minder ter beoordeling aan de ontwikkelaar, wordt met de bouw van dit project gestart. De bouwtijd bedraagt circa 10-11 maanden (200 werkbare werkdagen na gereedkomen betonnen begane grondvloer).

AFWERKING

Omdat geen enkele koper hetzelfde is worden de units casco opgeleverd. Dat geeft u de mogelijkheid om uw nieuwe huisvesting compleet naar eigen inzicht in te delen en in te richten. De units zijn degelijk gebouwd en afgewerkt met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen. Zie hiervoor ook de technische omschrijving.

Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), aangezien door de casco oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol een energielabel te kunnen opstellen.

Afhankelijk van de gebouwfuncties die de eigenaar/gebruiker aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Eigenaar/gebruiker neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit.

TEKENING

Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving is hetgeen in de technische omschrijving staat bepalend.

NADERE BIJZONDERHEDEN

De in deze verkoopdocumentatie en op de verkooptekeningen gebruikte nummering betreft bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen gebruikt, ook in de correspondentie met Twins en de projectnotaris. Deze bouwnummers zijn niet de toekomstige huisnummers. De gemeente kent deze huisnummers toe.

Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsuitoefening benodigde fnanciële middelen en vergunningen. Volgens het bestemmingsplan “Badhoevedorp Lijnden-Oost”, vastgesteld op 2 april 2014, is de locatie waarop deze units worden gerealiseerd bestemd voor bedrijven behorende tot en met milieucategorie 3.1 van de “Staat van Bedrijfsactiviteiten”, alsmede o.a. onzelfstandige kantoren (tot 30% van het bedrijfsvloeroppervlakte) en detailhandel ten behoeve van ondersteuning van de hoofdfunctie (zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor een toelichting).

De nutsbedrijven leggen tegenwoordig alleen (hoofd)leidingwerk aan op particulier terrein indien daarvoor rechten zijn gevestigd. Deze rechten op het hebben, houden, onderhouden, vervangen of verwijderen van dit leidingwerk worden gevestigd via de splitsingsakte.

De koper mag de op basis van de koop-/aannemingsovereenkomst gekochte appartementsrechten pas verkopen na één jaar na sleuteloverdracht of anders met schriftelijke toestemming van de verkoper. Hiervoor worden in de overeenkomst omstandigheden omschreven ten gevolge waarvan deze toestemming niet geweigerd kan worden.

De standaard aangebrachte brandwerende en bouwkundige voorzieningen die worden voorgeschreven door diverse overheidsinstellingen gelden slechts in algemene situaties. Afhankelijk van de aard van het gebruik kunnen de betreffende instellingen nadere voorzieningen voorschrijven, welke voor rekening van de koper komen.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer

 • Gevel

  Aluminium vliesgevel bij de units 1, 2, 33 en 34

 • Isolatie

  Goede vloer-, gevel- en dakisolatie

 • Locatie

  Eigen parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid

 • Flexibel

  Zeer flexibel in te delen met de mogelijkheid tot inbouw van onder andere een verdiepingsvloer (industriefunctie), keuken en/ of tweede toilet

 • Afwerking
 • Overheaddeur

  Overheaddeuren met een hoogte van 3,8 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar)

 • Toiletruimte

  Standaard voorzien van toiletruimte met toilet en fonteintje

 • Nutsvoorzieningen

  Gas, elektriciteit en water afgedopt aangebracht in de meterkast

 • Oplevering

  Standaard casco oplevering, afbouw op maat is bespreekbaar

Brochure
Downloaden

Bekijk
Alle prijzen